Ad Section

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE MÁY CHUYÊN NGHIỆP

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE MÁY CHUYÊN NGHIỆP
ĐI CÔNG TÁC HAY DU LỊCH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

LIÊN HỆ ĐẶT XE

LIÊN HỆ ĐẶT XE


LÝ DO BẠN CẦN MỘT CHIẾC XE MÁY

Bạn đến Sài Gòn du lịch, thăm bạn bè?
 Bạn là tân sinh viên, chưa sắm được xe kịp năm học?
 Xe bạn bị hư và ngày mai có việc phải sử dụng xe?
 Nhóm phượt của bạn đang thiếu xe cho chuyến đi ngày mai?
 Bạn cần xe để đi làm, đi công tác hàng tháng?

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Name:

Email: *

Message: *THUÊ XE MÁY ATILA ELIZABETH - TRẮNG

THUÊ XE MÁY ATILA ELIZABETH - TRẮNG

Thuê xe máy Atila Elizabeth
Thuê xe máy Atila Elizabeth
GIÁ TỪ: 80.000 VNĐ

 Bạn đến SG du lịch, thăm bạn bè?
 Bạn là tân sinh viên, chưa sắm được xe kịp năm học?
 Xe bạn bị hư và ngày mai có việc phải sử dụng xe?
 Nhóm phượt của bạn đang thiếu xe cho chuyến đi ngày mai?
 Bạn cần xe để đi làm, đi công tác hàng tháng?

Giao xe tận nơi trong nội thành

ÐƠN GIÁ THUÊ XE

  Thời gian thuê 1 ngày: 170.000 đ/ngày
  Thời gian thuê từ 2 ngày: 150,000 đ/ngày

  Thời gian thuê từ 8 ngày: 120.000 đ/ngày
  
Thời gian thuê theo tháng: 80.000 đ/ngày


THỦ TỤC THUÊ XE

 Thủ tục thuê xe cần những giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu - xem qua bằng lái.
 Tiền thế chân: 1.000.000 Đ
 Quý khách thanh toán tiền thuê xe và tiền thế chân trước, trả xe sẽ trả lại tiền thế chân.

THUÊ XE MÁY WAVE 100

THUÊ XE MÁY WAVE 100

Thuê xe máy honda wave S
Thuê xe máy Wave 100
GIÁ TỪ: 50.000 VNĐ

 Bạn đến SG du lịch, thăm bạn bè?
 Bạn là tân sinh viên, chưa sắm được xe kịp năm học?
 Xe bạn bị hư và ngày mai có việc phải sử dụng xe?
 Nhóm phượt của bạn đang thiếu xe cho chuyến đi ngày mai?
 Bạn cần xe để đi làm, đi công tác hàng tháng?

Giao xe tận nơi trong nội thành

ÐƠN GIÁ THUÊ XE

  Thời gian thuê 1 ngày : 120.000 đ/ngày
  Thời gian thuê từ 2 ngày: 100,000 đ/ngày

  Thời gian thuê từ 8 ngày: 80.000 đ/ngày
  
Thời gian thuê theo tháng: 50.000 đ/ngày


THỦ TỤC THUÊ XE

 Thủ tục thuê xe cần những giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu - xem qua bằng lái.
 Tiền thế chân: 1.000.000 vnđ
 Quý khách thanh toán tiền thuê xe và tiền thế chân trước, trả xe sẽ trả lại tiền thế chân.

THUÊ XE MÁY WAVE RSX

THUÊ XE MÁY WAVE RSX

Thuê xe máy honda wave S
Thuê xe máy RSX
GIÁ TỪ: 70.000 VNĐ

 Bạn đến SG du lịch, thăm bạn bè?
 Bạn là tân sinh viên, chưa sắm được xe kịp năm học?
 Xe bạn bị hư và ngày mai có việc phải sử dụng xe?
 Nhóm phượt của bạn đang thiếu xe cho chuyến đi ngày mai?
 Bạn cần xe để đi làm, đi công tác hàng tháng?

Giao xe tận nơi trong nội thành

ÐƠN GIÁ THUÊ XE

  Thời gian thuê 1 ngày : 150.000 đ/ngày
  Thời gian thuê từ 2 ngày: 130,000 đ/ngày

  Thời gian thuê từ 8 ngày: 100.000 đ/ngày
  
Thời gian thuê theo tháng: 70.000 đ/ngày


THỦ TỤC THUÊ XE

 Thủ tục thuê xe cần những giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu - xem qua bằng lái.
 Tiền thế chân: 1.000.000 vnđ
 Quý khách thanh toán tiền thuê xe và tiền thế chân trước, trả xe sẽ trả lại tiền thế chân.

THUÊ XE MÁY YAMAHA JUPITER V

THUÊ XE MÁY YAMAHA JUPITER V

Thuê xe máy honda wave S
Thuê xe máy Jupiter V
GIÁ TỪ: 70.000 VNĐ

 Bạn đến SG du lịch, thăm bạn bè?
 Bạn là tân sinh viên, chưa sắm được xe kịp năm học?
 Xe bạn bị hư và ngày mai có việc phải sử dụng xe?
 Nhóm phượt của bạn đang thiếu xe cho chuyến đi ngày mai?
 Bạn cần xe để đi làm, đi công tác hàng tháng?

Giao xe tận nơi trong nội thành

ÐƠN GIÁ THUÊ XE

  Thời gian thuê 1 ngày : 150.000 đ/ngày
  Thời gian thuê từ 2 ngày: 130,000 đ/ngày

  Thời gian thuê từ 8 ngày: 100.000 đ/ngày
  
Thời gian thuê theo tháng: 70.000 đ/ngày


THỦ TỤC THUÊ XE

 Thủ tục thuê xe cần những giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu - xem qua bằng lái.
 Tiền thế chân: 1.000.000 vnđ
 Quý khách thanh toán tiền thuê xe và tiền thế chân trước, trả xe sẽ trả lại tiền thế chân.

THUÊ XE MÁY HONDA WAVE S

THUÊ XE MÁY HONDA WAVE S

Thuê xe máy honda wave S
Thuê xe máy honda Wave S
GIÁ TỪ: 70.000 VNĐ

 Bạn đến SG du lịch, thăm bạn bè?
 Bạn là tân sinh viên, chưa sắm được xe kịp năm học?
 Xe bạn bị hư và ngày mai có việc phải sử dụng xe?
 Nhóm phượt của bạn đang thiếu xe cho chuyến đi ngày mai?
 Bạn cần xe để đi làm, đi công tác hàng tháng?

Giao xe tận nơi trong nội thành

ÐƠN GIÁ THUÊ XE

  Thời gian thuê 1 ngày : 150.000 đ/ngày
  Thời gian thuê từ 2 ngày: 130,000 đ/ngày

  Thời gian thuê từ 8 ngày: 100.000 đ/ngày
  
Thời gian thuê theo tháng: 70.000 đ/ngày


THỦ TỤC THUÊ XE

 Thủ tục thuê xe cần những giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu - xem qua bằng lái.
 Tiền thế chân: 1.000.000 vnđ
 Quý khách thanh toán tiền thuê xe và tiền thế chân trước, trả xe sẽ trả lại tiền thế chân.

THUÊ XE MÁY ATILA ELIZABETH

THUÊ XE MÁY ATILA ELIZABETH

Thuê xe máy Atila Elizabeth
Thuê xe máy Atila Elizabeth
GIÁ TỪ: 80.000 VNĐ

 Bạn đến SG du lịch, thăm bạn bè?
 Bạn là tân sinh viên, chưa sắm được xe kịp năm học?
 Xe bạn bị hư và ngày mai có việc phải sử dụng xe?
 Nhóm phượt của bạn đang thiếu xe cho chuyến đi ngày mai?
 Bạn cần xe để đi làm, đi công tác hàng tháng?

Giao xe tận nơi trong nội thành

ÐƠN GIÁ THUÊ XE

  Thời gian thuê 1 ngày: 170.000 đ/ngày
  Thời gian thuê từ 2 ngày: 150,000 đ/ngày

  Thời gian thuê từ 8 ngày: 120.000 đ/ngày
  
Thời gian thuê theo tháng: 80.000 đ/ngày


THỦ TỤC THUÊ XE

 Thủ tục thuê xe cần những giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu - xem qua bằng lái.
 Tiền thế chân: 1.000.000 Đ
 Quý khách thanh toán tiền thuê xe và tiền thế chân trước, trả xe sẽ trả lại tiền thế chân.

THUÊ XE MÁY YAMAHA NOUVO

THUÊ XE MÁY YAMAHA NOUVO

Thuê xe máy hcm
GIÁ TỪ: 80.000 VNĐ
 Bạn đến SG du lịch, thăm bạn bè?
 Bạn là tân sinh viên, chưa sắm được xe kịp năm học?
 Xe bạn bị hư và ngày mai có việc phải sử dụng xe?
 Nhóm phượt của bạn đang thiếu xe cho chuyến đi ngày mai?
 Bạn cần xe để đi làm, đi công tác hàng tháng?
Giao xe tận nơi trong nội thành

ÐƠN GIÁ THUÊ XE
  Thời gian thuê 1 ngày: 170.000 đ/ngày
  Thời gian thuê từ 2 ngày: 150,000 đ/ngày
  Thời gian thuê từ 8 ngày: 120.000 đ/ngày
  
Thời gian thuê theo tháng: 80.000 đ/ngày
THỦ TỤC THUÊ XE
 Thủ tục thuê xe cần những giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu - xem qua bằng lái.
 Tiền thế chân: 1.000.000 vnđ
 Quý khách thanh toán tiền thuê xe và tiền thế chân trước, trả xe sẽ trả lại tiền thế chân.

THUÊ XE MÁY HONDA AIR BLADE

THUÊ XE MÁY HONDA AIR BLADE

Thuê xe máy honda air blade
GIÁ TỪ: 100.000 VNĐ

 Bạn đến SG du lịch, thăm bạn bè?
 Bạn là tân sinh viên, chưa sắm được xe kịp năm học?
 Xe bạn bị hư và ngày mai có việc phải sử dụng xe?
 Nhóm phượt của bạn đang thiếu xe cho chuyến đi ngày mai?
 Bạn cần xe để đi làm, đi công tác hàng tháng?

Giao xe tận nơi trong nội thành

ÐƠN GIÁ THUÊ XE

  Thời gian thuê 1 ngày: 200.000 đ/ngày
  Thời gian thuê từ 2 ngày: 170,000 đ/ngày

  Thời gian thuê từ 8 ngày: 150.000 đ/ngày
  
Thời gian thuê theo tháng: 100.000 đ/ngày


THỦ TỤC THUÊ XE

 Thủ tục thuê xe cần những giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu - xem qua bằng lái.
 Tiền thế chân: 2.000.000d
 Quý khách thanh toán tiền thuê xe và tiền thế chân trước, trả xe sẽ trả lại tiền thế chân.

Subscribe Now

Distributed by Blog Templates